Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         


Kerkgeskiedenis


Tussen Hamer en Aambeeld 1
(Algemene Kerkgeskiedenis tot 1300)
- Dr. Jan W. Meijer

R150


Tussen Hamer en Aambeeld 2

(Die Reformasietydperk)
- Dr. Jan W. Meijer

R140


Tussen Hamer en Aambeeld 3

(Die Moderne Tyd)
- Dr. Jan W. Meijer

R95


Tussen Hamer en Aambeeld 4

(Suid-Afrikaanse Kerkgeskiedenis)
- Dr. Jan W. Meijer

R185


So wyd soos die Wêreld

('n Kort geskiedenis van die ontstaan van die Christendom)
-Dr. Jan W. Meijer

R270


Van Ballingskap tot verstrooiing

(Hooflyne in die geskiedenis van Israel van ±600 v.C. tot ±150 n.C.)

- Dr. Jan W. Meijer


R85


Rolspelers by die Reformasie

- Dr. Jan W. Meijer


R130

Op die stoel van Petrus

(Oorsig oor die geskiedenis van die Pousdom)

- Dr. Jan W. Meijer


R85


Die Armes van Lyon

- Dr. Jan W. Meijer


R140


Herder van Angola

- HG van der Westhuizen


R100


Johannes Hus

- HG van der Westhuizen


R50

Nie meer nuut nie


Die Geskiedenis van die

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (1859-1959)

- Prof. Dr. J.P. Jooste

 

R50