Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         


Nederlandse Boeke


Over de Drempel van het Verdriet


R150


Zondags kinderen

– H Veldkamp

 

Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catechismus,
  • deel 1, zondag 1-22
  • deel 2, zondag 23-52.



R375 (stel)

Woord en Wereld-reeks
(Woord en Wereld 97)

Bijbelse liederen

R150

(Woord en Wereld 98)


Hemelreizen


R150

(Woord en Wereld 99)

Verbondenheid is kostbaar

R150

(Woord en Wereld 102)


Geleerd door de Geest

- Versamelde artikelen van Aryan Hendriks


R190


(Woord en Wereld 104)

Heilige oorlogen

R200

(Woord en Wereld 105)


Zaaien


R200

(Woord en Wereld 106)


Planten en groeien


R200


Rob Visser-boeke

(Titus)


Brief aan Titus

- Ds. JR (Rob) Visser)


R200

(Jakobus)

Wees een doener in geloof
- Ds. JR (Rob) Visser

R200


Gelukkig geen mythe

(Genesis 1-11 en de betekenis daarvan)

- Ds. JR (Rob Visser)


R200



Leven voor Gods ogen
- Ds. JR (Rob) Visser



R200

De Here spreekt ons aan (een hartenkreet)
- Ds. JR (Rob) Visser

R200

Nie meer nuut nie

De Brief aan de Hebreeën 
- Dr. MJC Blok

R50


Visioenen op Patmos

- Dr. RH Bremmer


R50

(Prediker)


Geniet van het Leven

- Ds. Henk van den Berg & Wilma van der Jagt


R50


Klank en weerklank

- Dr. C Trimp


R75


Als de kerk kerk is...

- ds. JJ Arnold


R80